KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 01-05-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
41,717,518,000đ
07
09
17
20
25
29
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 41,717,518,000đ
G1 46 10,000,000đ
G2 1,840 300,000đ
G3 29,082 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 28-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,429,278,000đ
01
13
14
22
23
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 39,429,278,000đ
G1 33 10,000,000đ
G2 1,497 300,000đ
G3 24,885 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 26-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,854,769,000đ
02
03
25
34
35
38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 36,854,769,000đ
G1 19 10,000,000đ
G2 1,374 300,000đ
G3 24,372 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 24-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
33,913,442,500đ
07
21
30
33
38
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 33,913,442,500đ
G1 38 10,000,000đ
G2 1,634 300,000đ
G3 26,659 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 21-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,115,578,500đ
07
21
36
38
40
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 31,115,578,500đ
G1 24 10,000,000đ
G2 1,340 300,000đ
G3 24,355 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 19-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,496,335,000đ
02
03
20
21
32
33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 28,496,335,000đ
G1 25 10,000,000đ
G2 1,288 300,000đ
G3 22,841 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 17-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,900,366,000đ
09
16
26
27
32
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 25,900,366,000đ
G1 36 10,000,000đ
G2 1,717 300,000đ
G3 26,880 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 14-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,427,026,500đ
07
12
16
29
42
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 23,427,026,500đ
G1 33 10,000,000đ
G2 1,453 300,000đ
G3 25,874 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 12-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,014,657,500đ
06
17
18
26
43
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 21,014,657,500đ
G1 32 10,000,000đ
G2 1,615 300,000đ
G3 26,950 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 10-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,500,289,500đ
02
10
30
33
34
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 18,500,289,500đ
G1 37 10,000,000đ
G2 1,527 300,000đ
G3 24,360 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 07-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,945,247,500đ
03
11
15
17
24
35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 15,945,247,500đ
G1 21 10,000,000đ
G2 1,418 300,000đ
G3 23,190 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 05-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,802,587,000đ
14
18
22
29
36
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,802,587,000đ
G1 34 10,000,000đ
G2 1,258 300,000đ
G3 19,239 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 03-04-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
7,857,866,500đ
07
11
14
22
29
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 2 7,857,866,500đ
G1 29 10,000,000đ
G2 1,660 300,000đ
G3 21,242 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 31-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,833,689,000đ
05
12
13
17
40
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,833,689,000đ
G1 22 10,000,000đ
G2 1,087 300,000đ
G3 18,134 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 29-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,266,327,500đ
04
07
25
34
35
38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 24,266,327,500đ
G1 34 10,000,000đ
G2 1,557 300,000đ
G3 24,993 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 27-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,920,780,500đ
06
29
31
35
42
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 21,920,780,500đ
G1 26 10,000,000đ
G2 1,257 300,000đ
G3 21,996 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 24-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,560,299,000đ
01
14
22
28
32
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 19,560,299,000đ
G1 20 10,000,000đ
G2 1,232 300,000đ
G3 19,648 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 17-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,712,050,500đ
01
03
05
26
30
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,712,050,500đ
G1 17 10,000,000đ
G2 973 300,000đ
G3 16,566 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 15-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,152,452,500đ
09
11
16
29
31
33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 25,152,452,500đ
G1 64 10,000,000đ
G2 1,754 300,000đ
G3 24,843 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 13-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,424,929,500đ
01
13
25
30
34
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 23,424,929,500đ
G1 18 10,000,000đ
G2 1,117 300,000đ
G3 20,487 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 10-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,891,137,000đ
04
12
19
23
36
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 20,891,137,000đ
G1 39 10,000,000đ
G2 1,447 300,000đ
G3 23,264 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 08-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,076,425,000đ
02
26
28
40
41
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 19,076,425,000đ
G1 24 10,000,000đ
G2 1,064 300,000đ
G3 18,533 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 06-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,998,337,500đ
11
15
34
39
41
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 16,998,337,500đ
G1 23 10,000,000đ
G2 1,148 300,000đ
G3 20,046 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 03-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,089,165,000đ
03
10
17
20
22
27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 15,089,165,000đ
G1 23 10,000,000đ
G2 1,120 300,000đ
G3 18,694 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 01-03-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,505,728,500đ
20
22
24
26
28
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,505,728,500đ
G1 22 10,000,000đ
G2 857 300,000đ
G3 14,428 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 28-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,552,229,000đ
01
10
21
25
32
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 13,552,229,000đ
G1 20 10,000,000đ
G2 850 300,000đ
G3 14,679 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 25-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,116,681,000đ
05
07
10
12
15
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 13,116,681,000đ
G1 35 10,000,000đ
G2 1,227 300,000đ
G3 18,324 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 23-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,896,580,500đ
04
17
19
27
28
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 55,896,580,500đ
G1 49 10,000,000đ
G2 1,873 300,000đ
G3 30,676 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 21-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
50,440,757,500đ
02
08
14
19
24
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 50,440,757,500đ
G1 62 10,000,000đ
G2 2,039 300,000đ
G3 31,908 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 18-02-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
45,166,929,000đ
05
19
20
21
24
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 45,166,929,000đ
G1 25 10,000,000đ
G2 1,537 300,000đ
G3 26,502 30,000đ
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp