img Kì quay thưởng xổ số tiếp theo Hà Nội diễn ra vào 20/05/2024 18:00:00

Kết quả xổ số Hà Nội - 16/05/2024

17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
ĐB 61034
Nhất 71290
Nhì 62348 50106
Ba 88442 20468 98125
52900 60651 31992
2338 9068 9944 8906
Năm 2052 1282 6872
1395 3593 8574
Sáu 165 824 844
Bảy 30 92 09 25
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 00, 06, 09 0 90, 00, 30
1 1 51
2 25, 24, 25 2 42, 92, 52, 82, 72, 92
3 34, 38, 30 3 93
4 48, 42, 44, 44 4 34, 44, 74, 24, 44
5 51, 52 5 25, 95, 65, 25
6 68, 68, 65 6 06, 06
7 72, 74 7
8 82 8 48, 68, 38, 68
9 90, 92, 95, 93, 92 9 09

Kết quả xổ số Hà Nội - 13/05/2024

15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-7MA-14MA
ĐB 84396
Nhất 64440
Nhì 12844 84462
Ba 39690 88306 54902
80590 37165 66935
3100 7913 8862 4260
Năm 8127 9549 6572
7683 7337 1419
Sáu 007 667 359
Bảy 63 62 20 26
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 02, 00, 07 0 40, 90, 90, 00, 60, 20
1 13, 19 1
2 27, 20, 26 2 62, 02, 62, 72, 62
3 35, 37 3 13, 83, 63
4 40, 44, 49 4 44
5 59 5 65, 35
6 62, 65, 62, 60, 67, 63, 62 6 96, 06, 26
7 72 7 27, 37, 07, 67
8 83 8
9 96, 90, 90 9 49, 19, 59

Kết quả xổ số Hà Nội - 09/05/2024

5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV
ĐB 60325
Nhất 15349
Nhì 32360 62341
Ba 75210 62356 51398
75745 57573 85987
1468 8155 2344 3177
Năm 4101 1314 6459
5476 3361 9112
Sáu 358 053 489
Bảy 34 30 62 71
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 60, 10, 30
1 10, 14, 12 1 41, 01, 61, 71
2 25 2 12, 62
3 34, 30 3 73, 53
4 49, 41, 45, 44 4 44, 14, 34
5 56, 55, 59, 58, 53 5 25, 45, 55
6 60, 68, 61, 62 6 56, 76
7 73, 77, 76, 71 7 87, 77
8 87, 89 8 98, 68, 58
9 98 9 49, 59, 89

Kết quả xổ số Hà Nội - 06/05/2024

1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS
ĐB 87661
Nhất 22441
Nhì 18944 47884
Ba 62669 61032 64782
29258 00675 55196
6456 6301 0711 9193
Năm 5000 1334 5056
5124 3581 8603
Sáu 322 497 371
Bảy 45 32 98 67
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 00, 03 0 00
1 11 1 61, 41, 01, 11, 81, 71
2 24, 22 2 32, 82, 22, 32
3 32, 34, 32 3 93, 03
4 41, 44, 45 4 44, 84, 34, 24
5 58, 56, 56 5 75, 45
6 61, 69, 67 6 96, 56, 56
7 75, 71 7 97, 67
8 84, 82, 81 8 58, 98
9 96, 93, 97, 98 9 69

Kết quả xổ số Hà Nội - 02/05/2024

1LN-4LN-2LN-20LN-15LN-6LN-5LN-14LN
ĐB 27567
Nhất 98924
Nhì 51863 96125
Ba 32394 64549 84234
20036 87618 89421
7865 6190 9540 9899
Năm 1929 1291 3732
4499 0501 0023
Sáu 237 365 872
Bảy 39 63 74 20
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 90, 40, 20
1 18 1 21, 91, 01
2 24, 25, 21, 29, 23, 20 2 32, 72
3 34, 36, 32, 37, 39 3 63, 23, 63
4 49, 40 4 24, 94, 34, 74
5 5 25, 65, 65
6 67, 63, 65, 65, 63 6 36
7 72, 74 7 67, 37
8 8 18
9 94, 90, 99, 91, 99 9 49, 99, 29, 99, 39

Kết quả xổ số Hà Nội - 29/04/2024

12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH
ĐB 15877
Nhất 86391
Nhì 81274 81676
Ba 90575 32048 64302
41745 95540 13428
1937 2689 1242 1612
Năm 8518 0804 5532
3564 2859 5321
Sáu 460 330 803
Bảy 08 61 03 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 03, 08, 03 0 40, 60, 30
1 12, 18 1 91, 21, 61
2 28, 21 2 02, 42, 12, 32, 82
3 37, 32, 30 3 03, 03
4 48, 45, 40, 42 4 74, 04, 64
5 59 5 75, 45
6 64, 60, 61 6 76
7 77, 74, 76, 75 7 77, 37
8 89, 82 8 48, 28, 18, 08
9 91 9 89, 59

Kết quả xổ số Hà Nội - 25/04/2024

2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD
ĐB 36594
Nhất 90713
Nhì 48830 35403
Ba 24376 63350 49922
46764 82390 56362
0777 9136 6698 2988
Năm 7581 7323 4178
9700 7530 1657
Sáu 095 465 777
Bảy 08 62 71 60
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 00, 08 0 30, 50, 90, 00, 30, 60
1 13 1 81, 71
2 22, 23 2 22, 62, 62
3 30, 36, 30 3 13, 03, 23
4 4 94, 64
5 50, 57 5 95, 65
6 64, 62, 65, 62, 60 6 76, 36
7 76, 77, 78, 77, 71 7 77, 57, 77
8 88, 81 8 98, 88, 78, 08
9 94, 90, 98, 95 9

Kết quả xổ số Hà Nội - 22/04/2024

9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA
ĐB 15525
Nhất 29914
Nhì 83400 68369
Ba 96522 74106 84523
66484 76563 65685
7662 3493 5151 9395
Năm 6856 6643 1321
4108 2153 6831
Sáu 369 495 636
Bảy 82 93 79 37
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 08 0 00
1 14 1 51, 21, 31
2 25, 22, 23, 21 2 22, 62, 82
3 31, 36, 37 3 23, 63, 93, 43, 53, 93
4 43 4 14, 84
5 51, 56, 53 5 25, 85, 95, 95
6 69, 63, 62, 69 6 06, 56, 36
7 79 7 37
8 84, 85, 82 8 08
9 93, 95, 95, 93 9 69, 69, 79

Kết quả xổ số Hà Nội - 18/04/2024

1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV
ĐB 62904
Nhất 16351
Nhì 92109 84405
Ba 50215 82326 54744
81157 60946 93661
7880 3573 0916 9336
Năm 9443 9241 5284
9798 4277 7296
Sáu 591 346 154
Bảy 69 52 95 37
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09, 05 0 80
1 15, 16 1 51, 61, 41, 91
2 26 2 52
3 36, 37 3 73, 43
4 44, 46, 43, 41, 46 4 04, 44, 84, 54
5 51, 57, 54, 52 5 05, 15, 95
6 61, 69 6 26, 46, 16, 36, 96, 46
7 73, 77 7 57, 77, 37
8 80, 84 8 98
9 98, 96, 91, 95 9 09, 69

Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2024

1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS
ĐB 99369
Nhất 13829
Nhì 59861 27481
Ba 65303 77704 89049
50013 34525 33222
3926 0546 2651 3393
Năm 0937 3884 1948
1679 9105 2079
Sáu 334 673 600
Bảy 54 33 98 29
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05, 00 0 00
1 13 1 61, 81, 51
2 29, 25, 22, 26, 29 2 22
3 37, 34, 33 3 03, 13, 93, 73, 33
4 49, 46, 48 4 04, 84, 34, 54
5 51, 54 5 25, 05
6 69, 61 6 26, 46
7 79, 79, 73 7 37
8 81, 84 8 48, 98
9 93, 98 9 69, 29, 49, 79, 79, 29
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp