img Kì quay thưởng xổ số tiếp theo Bắc Ninh diễn ra vào 22/05/2024 18:00:00

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/05/2024

18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
ĐB 06926
Nhất 62025
Nhì 01409 55964
Ba 06652 08021 58498
38040 60194 51612
9231 5633 3688 2553
Năm 1388 2016 7652
8917 9212 7390
Sáu 336 470 610
Bảy 89 29 30 72
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40, 90, 70, 10, 30
1 12, 16, 17, 12, 10 1 21, 31
2 26, 25, 21, 29 2 52, 12, 52, 12, 72
3 31, 33, 36, 30 3 33, 53
4 40 4 64, 94
5 52, 53, 52 5 25
6 64 6 26, 16, 36
7 70, 72 7 17
8 88, 88, 89 8 98, 88, 88
9 98, 94, 90 9 09, 89, 29

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/05/2024

18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU
ĐB 56095
Nhất 97809
Nhì 58525 99356
Ba 37066 79058 17319
80729 82947 25743
3094 2057 5210 6852
Năm 3379 9322 9426
1998 7384 9935
Sáu 963 856 373
Bảy 07 22 24 10
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 07 0 10, 10
1 19, 10, 10 1
2 25, 29, 22, 26, 22, 24 2 52, 22, 22
3 35 3 43, 63, 73
4 47, 43 4 94, 84, 24
5 56, 58, 57, 52, 56 5 95, 25, 35
6 66, 63 6 56, 66, 26, 56
7 79, 73 7 47, 57, 07
8 84 8 58, 98
9 95, 94, 98 9 09, 19, 29, 79

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/05/2024

2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM
ĐB 72031
Nhất 10292
Nhì 46130 26589
Ba 90676 42039 96046
05589 71405 98943
7618 6107 6935 4766
Năm 2832 7333 5398
2863 9727 6282
Sáu 476 452 577
Bảy 95 61 60 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 30, 60
1 18 1 31, 61
2 27 2 92, 32, 82, 52
3 31, 30, 39, 35, 32, 33 3 43, 33, 63
4 46, 43 4
5 52 5 05, 35, 95
6 66, 63, 61, 60 6 76, 46, 66, 76
7 76, 76, 77 7 07, 27, 77, 97
8 89, 89, 82 8 18, 98
9 92, 98, 95, 97 9 89, 39, 89

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/04/2024

8LC-13LC-3LC-14LC-18LC-1LC-12LC-2LC
ĐB 69952
Nhất 12165
Nhì 74557 28269
Ba 17544 31458 29961
71554 18326 20760
6441 9828 9610 1054
Năm 3082 9422 4364
8493 2653 5224
Sáu 382 567 101
Bảy 82 60 50 47
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 60, 10, 60, 50
1 10 1 61, 41, 01
2 26, 28, 22, 24 2 52, 82, 22, 82, 82
3 3 93, 53
4 44, 41, 47 4 44, 54, 54, 64, 24
5 52, 57, 58, 54, 54, 53, 50 5 65
6 65, 69, 61, 60, 64, 67, 60 6 26
7 7 57, 67, 47
8 82, 82, 82 8 58, 28
9 93 9 69

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/04/2024

5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU
ĐB 90289
Nhất 19874
Nhì 24789 50177
Ba 84160 84250 66154
14306 03341 85969
3241 9829 9103 6240
Năm 5674 7671 0218
3300 5133 6434
Sáu 317 228 892
Bảy 47 40 90 27
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 03, 00 0 60, 50, 40, 00, 40, 90
1 18, 17 1 41, 41, 71
2 29, 28, 27 2 92
3 33, 34 3 03, 33
4 41, 41, 40, 47, 40 4 74, 54, 74, 34
5 50, 54 5
6 60, 69 6 06
7 74, 77, 74, 71 7 77, 17, 47, 27
8 89, 89 8 18, 28
9 92, 90 9 89, 89, 69, 29

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/04/2024

18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
ĐB 14138
Nhất 62724
Nhì 54157 96213
Ba 14362 89770 55669
50544 04462 48939
4062 5079 6608 7155
Năm 7402 1236 4922
4421 2178 9253
Sáu 552 247 722
Bảy 12 45 75 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 02 0 70
1 13, 12 1 21
2 24, 22, 21, 22 2 62, 62, 62, 02, 22, 52, 22, 12
3 38, 39, 36 3 13, 53
4 44, 47, 45 4 24, 44
5 57, 55, 53, 52 5 55, 45, 75
6 62, 69, 62, 62 6 36
7 70, 79, 78, 75 7 57, 47, 97
8 8 38, 08, 78
9 97 9 69, 39, 79

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/04/2024

20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
ĐB 67364
Nhất 05538
Nhì 43309 50971
Ba 42539 81311 58310
75139 27406 83349
1179 2067 4473 0517
Năm 3595 0881 7332
8196 3209 2509
Sáu 732 624 838
Bảy 93 94 15 22
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 06, 09, 09 0 10
1 11, 10, 17, 15 1 71, 11, 81
2 24, 22 2 32, 32, 22
3 38, 39, 39, 32, 32, 38 3 73, 93
4 49 4 64, 24, 94
5 5 95, 15
6 64, 67 6 06, 96
7 71, 79, 73 7 67, 17
8 81 8 38, 38
9 95, 96, 93, 94 9 09, 39, 39, 49, 79, 09, 09

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/03/2024

5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU
ĐB 20645
Nhất 21356
Nhì 10211 33955
Ba 57214 47997 59028
91075 81886 34229
7518 6879 1586 7174
Năm 4802 1007 6479
7659 8416 7869
Sáu 187 087 674
Bảy 84 38 18 25
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0
1 11, 14, 18, 16, 18 1 11
2 28, 29, 25 2 02
3 38 3
4 45 4 14, 74, 74, 84
5 56, 55, 59 5 45, 55, 75, 25
6 69 6 56, 86, 86, 16
7 75, 79, 74, 79, 74 7 97, 07, 87, 87
8 86, 86, 87, 87, 84 8 28, 18, 38, 18
9 97 9 29, 79, 79, 59, 69

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/03/2024

15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM
ĐB 35144
Nhất 48573
Nhì 21404 25165
Ba 28375 09425 17538
21595 56954 36845
2361 7750 2414 2861
Năm 8305 7081 7715
2463 0729 3143
Sáu 271 623 926
Bảy 87 23 54 37
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 50
1 14, 15 1 61, 61, 81, 71
2 25, 29, 23, 26, 23 2
3 38, 37 3 73, 63, 43, 23, 23
4 44, 45, 43 4 44, 04, 54, 14, 54
5 54, 50, 54 5 65, 75, 25, 95, 45, 05, 15
6 65, 61, 61, 63 6 26
7 73, 75, 71 7 87, 37
8 81, 87 8 38
9 95 9 29

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/03/2024

6HC-15HC-2HC-8HC-5HC-10HC-4HC-13HC
ĐB 91753
Nhất 54579
Nhì 90984 68978
Ba 89663 79417 27577
20491 00134 75715
7980 7928 8166 1878
Năm 7965 9154 7803
5279 9350 3131
Sáu 472 053 360
Bảy 43 74 60 49
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 80, 50, 60, 60
1 17, 15 1 91, 31
2 28 2 72
3 34, 31 3 53, 63, 03, 53, 43
4 43, 49 4 84, 34, 54, 74
5 53, 54, 50, 53 5 15, 65
6 63, 66, 65, 60, 60 6 66
7 79, 78, 77, 78, 79, 72, 74 7 17, 77
8 84, 80 8 78, 28, 78
9 91 9 79, 79, 49
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp